نوبخت: آماده اجرای مصوبه بنزین دونرخی هستیم

نوبخت: آماده اجرای مصوبه بنزین دونرخی هستیم

 سخنگوی دولت افزایش قیمت بنزین را به‌صلاح مردم ندانست و گفت: «حتی اگر به‌فرض قرار شد نرخهای ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت میانگین را محاسبه می‌کند ضمن اینکه دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین بیش از ۱۰۰۰ تومان به‌صرفه نیست».

نوبخت: آماده اجرای مصوبه بنزین دونرخی هستیم

(image)

 سخنگوی دولت افزایش قیمت بنزین را به‌صلاح مردم ندانست و گفت: «حتی اگر به‌فرض قرار شد نرخهای ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت میانگین را محاسبه می‌کند ضمن اینکه دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین بیش از ۱۰۰۰ تومان به‌صرفه نیست».
نوبخت: آماده اجرای مصوبه بنزین دونرخی هستیم

خبرگزاری اصفحان