نمایندگان مجلس هفته آینده به دیدار رهبر انقلاب می‌روند

نمایندگان مجلس هفته آینده به دیدار رهبر انقلاب می‌روند

کاتب، عضو هیأت رئیسه مجلس از دیدار هفته آینده نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری خبر داد و گفت که دولت باید لایحه برنامه ششم توسعه را مجدداً تقدیم مجلس کند.

نمایندگان مجلس هفته آینده به دیدار رهبر انقلاب می‌روند

(image)

کاتب، عضو هیأت رئیسه مجلس از دیدار هفته آینده نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری خبر داد و گفت که دولت باید لایحه برنامه ششم توسعه را مجدداً تقدیم مجلس کند.
نمایندگان مجلس هفته آینده به دیدار رهبر انقلاب می‌روند

عکس