نماینده حماس در کمیته مرکزی انتخابات بازداشت شد

نماینده حماس در کمیته مرکزی انتخابات بازداشت شد

سرویس اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی«شین بت»، حسین ابوکویک، نماینده جنبش حماس در کمیته مرکزی انتخابات در رام‌الله را دستگیر کرد.

نماینده حماس در کمیته مرکزی انتخابات بازداشت شد

(image)

سرویس اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی«شین بت»، حسین ابوکویک، نماینده جنبش حماس در کمیته مرکزی انتخابات در رام‌الله را دستگیر کرد.
نماینده حماس در کمیته مرکزی انتخابات بازداشت شد

wolrd press news