نمایش دخانیات در فیلمها ۴ برابر شده است

نمایش دخانیات در فیلمها ۴ برابر شده است

به دنبال اعتراض جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات نسبت به نمایش سیگار در سریال “شهرزاد” که در شبکه خانگی توزیع می‌شود، معاون اجتماعی وزیر بهداشت اعلام کرد که کارگردان سریال اصلاحاتی را در این زمینه انجام داده است.

نمایش دخانیات در فیلمها ۴ برابر شده است

(image)

به دنبال اعتراض جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات نسبت به نمایش سیگار در سریال “شهرزاد” که در شبکه خانگی توزیع می‌شود، معاون اجتماعی وزیر بهداشت اعلام کرد که کارگردان سریال اصلاحاتی را در این زمینه انجام داده است.
نمایش دخانیات در فیلمها ۴ برابر شده است

فروش بک لینک

خبر جدید