نمایشگاهی به نام کتاب‌فروشان و به کام کباب‌فروشان

نمایشگاهی به نام کتاب‌فروشان و به کام کباب‌فروشان

معصومه آباد در یادداشتی درباره بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران نوشته است: اگر به سیاه نمایی متهم نشوم شنیده ها حاکی از آن است که تلاشهابرای بالا بردن سرانه مطالعه ثمربخش نبوده.

نمایشگاهی به نام کتاب‌فروشان و به کام کباب‌فروشان

(image)

معصومه آباد در یادداشتی درباره بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران نوشته است: اگر به سیاه نمایی متهم نشوم شنیده ها حاکی از آن است که تلاشهابرای بالا بردن سرانه مطالعه ثمربخش نبوده.
نمایشگاهی به نام کتاب‌فروشان و به کام کباب‌فروشان

فروش بک لینک

گوشی موبایل