نمازخانه پردیس رضوان دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) مشهد افتتاح شد

نمازخانه پردیس رضوان دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) مشهد افتتاح شد

بنای نمازخانه پردیس خواهران دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) مشهد با حضور قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سالار عاملی و جمعی از مدیران وزارتخانه و مسئولین عالی آستان قدس رضوی افتتاح شد.

نمازخانه پردیس رضوان دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) مشهد افتتاح شد

(image)

بنای نمازخانه پردیس خواهران دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) مشهد با حضور قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سالار عاملی و جمعی از مدیران وزارتخانه و مسئولین عالی آستان قدس رضوی افتتاح شد.
نمازخانه پردیس رضوان دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) مشهد افتتاح شد

اخبار دنیای دیجیتال