«نفوذ» به چاپ دوم رسید

«نفوذ» به چاپ دوم رسید

کتاب «نفوذ» که به بررسی پروژه برنامه‌ریزی شده نفوذ دشمن از دیدگاه رهبر انقلاب پرداخته توسط محمد رستمی گردآوری و تالیف شده به چاپ دوم رسیده است.

«نفوذ» به چاپ دوم رسید

(image)

کتاب «نفوذ» که به بررسی پروژه برنامه‌ریزی شده نفوذ دشمن از دیدگاه رهبر انقلاب پرداخته توسط محمد رستمی گردآوری و تالیف شده به چاپ دوم رسیده است.
«نفوذ» به چاپ دوم رسید

دانلود سریال و آهنگ