نفت برنت با اندکی افزایش در مرز ۳۶ دلار قرار گرفت

قیمت نفت برنت در مبادلات امروز بازار جهانی انرژی حدود نیم دلار افزایش یافت و به ۳۵.۷۴ دلار در هر بشکه رسید.