«نعیم قاسم»: هراس همیشگی صهیونیست‌ها، دستاورد بزرگ انتفاضه است

«نعیم قاسم»: هراس همیشگی صهیونیست‌ها، دستاورد بزرگ انتفاضه است

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان، زندگی صهیونیست‌ها همراه با نگرانی همیشگی را دستاور بزرگ انتفاضه کنونی فلسطین خواند.

«نعیم قاسم»: هراس همیشگی صهیونیست‌ها، دستاورد بزرگ انتفاضه است

(image)

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان، زندگی صهیونیست‌ها همراه با نگرانی همیشگی را دستاور بزرگ انتفاضه کنونی فلسطین خواند.
«نعیم قاسم»: هراس همیشگی صهیونیست‌ها، دستاورد بزرگ انتفاضه است

تلگرام

شهرداری