نظامیان صهیونیست ۱۵ فلسطینی را دستگیر کردند

نظامیان صهیونیست ۱۵ فلسطینی را دستگیر کردند

نظامیان رژیم صهیونیستی ۵ فلسطینی را در الخلیل و ۱۰ نفر را در سواحل غزه دستگیر کردند.

نظامیان صهیونیست ۱۵ فلسطینی را دستگیر کردند

(image)

نظامیان رژیم صهیونیستی ۵ فلسطینی را در الخلیل و ۱۰ نفر را در سواحل غزه دستگیر کردند.
نظامیان صهیونیست ۱۵ فلسطینی را دستگیر کردند

موسیقی