نصف ظرفیت هتل‌های ترکیه خالی است!

صنعت گردشگری ترکیه پس از افزایش ناآرامی ها در این کشور و سردی در مناسبات ترکیه با روسیه همچنان رو به ضعف می رود و هم اکنون بیش از ۵۰ درصد ظرفیت هتل های این کشور خالی است.