نشست پشت درهای بسته ترامپ با سران جمهوری‌خواه

نشست پشت درهای بسته ترامپ با سران جمهوری‌خواه

 نامزد جنجالی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نشستی پشت درهای بسته با سران این حزب حضور یافت.

نشست پشت درهای بسته ترامپ با سران جمهوری‌خواه

(image)

 نامزد جنجالی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نشستی پشت درهای بسته با سران این حزب حضور یافت.
نشست پشت درهای بسته ترامپ با سران جمهوری‌خواه

فروش بک لینک