نشست عربی-آمریکایی- انگلیسی در عربستان با محوریت یمن

نشست عربی-آمریکایی- انگلیسی در عربستان با محوریت یمن

رسانه‌ها از نشستی در جده با حضور وزاری خارجه آمریکا، انگلیس و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بحث درباره مساله یمن خبر دادند.

نشست عربی-آمریکایی- انگلیسی در عربستان با محوریت یمن

(image)

رسانه‌ها از نشستی در جده با حضور وزاری خارجه آمریکا، انگلیس و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بحث درباره مساله یمن خبر دادند.
نشست عربی-آمریکایی- انگلیسی در عربستان با محوریت یمن

سایت خبری زندگی