نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان

نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان

وزرای خارجه سه کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان تا چندی دیگر دنشستی سه جانبه‌ را برگزار می‌کنند.

نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان

(image)

وزرای خارجه سه کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان تا چندی دیگر دنشستی سه جانبه‌ را برگزار می‌کنند.
نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

تلگرام