نشست خبری سرمربیان و مصاحبه بازیکنان پرسپولیس و استقلال اهواز لغو شد

نشست خبری سرمربیان و مصاحبه بازیکنان پرسپولیس و استقلال اهواز لغو شد

کنفرانس‌های مطبوعاتی سرمربیان دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس به دلیل عدم امنیت برگزار نشد.

نشست خبری سرمربیان و مصاحبه بازیکنان پرسپولیس و استقلال اهواز لغو شد

(image)

کنفرانس‌های مطبوعاتی سرمربیان دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس به دلیل عدم امنیت برگزار نشد.
نشست خبری سرمربیان و مصاحبه بازیکنان پرسپولیس و استقلال اهواز لغو شد

آپدیت نود 32 ورژن 9

تلگرام