نشست بررسی معماری ایران اسلامی در کرواسی برگزار شد

نشست بررسی معماری ایران اسلامی در کرواسی برگزار شد

سومین نشست بررسی «معماری ایران اسلامی» با عنوان « معماری دوران صفوی » در انجمن معماران زاگرب برگزار شد.

نشست بررسی معماری ایران اسلامی در کرواسی برگزار شد

(image)

سومین نشست بررسی «معماری ایران اسلامی» با عنوان « معماری دوران صفوی » در انجمن معماران زاگرب برگزار شد.
نشست بررسی معماری ایران اسلامی در کرواسی برگزار شد

فروش بک لینک

استخدام