نشان پژوهش در یک مراسم علنی به من اهدا شد

نشان پژوهش در یک مراسم علنی به من اهدا شد

دانشمند برجسته جهان اسلام گفت: نشان پژوهش در یک مراسم عمومی که از صدا و سیما پخش شد، به اینجانب اهدا شد.

نشان پژوهش در یک مراسم علنی به من اهدا شد

(image)

دانشمند برجسته جهان اسلام گفت: نشان پژوهش در یک مراسم عمومی که از صدا و سیما پخش شد، به اینجانب اهدا شد.
نشان پژوهش در یک مراسم علنی به من اهدا شد

خرید vpn خرید کریو

شهر خبر