نروژ نیروهای ویژه به سوریه اعزام می‌کند

نروژ نیروهای ویژه به سوریه اعزام می‌کند

دولت نروژ اعلام کرد که قصد اعزام نیروهای ویژه خود به سوریه را دارد.

نروژ نیروهای ویژه به سوریه اعزام می‌کند

(image)

دولت نروژ اعلام کرد که قصد اعزام نیروهای ویژه خود به سوریه را دارد.
نروژ نیروهای ویژه به سوریه اعزام می‌کند

bluray movie download