نرخ بیکاری قشر تحصیلکرده کشور اعلام شد

نرخ بیکاری قشر تحصیلکرده کشور اعلام شد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد ساز و کار برای استفاده بیشتر از نظرات نخبگان در مسیر توسعه کشور شد و گفت: امروز یکی از معضلات جامعه این است که بیکاری در میان قشر تحصیلکرده بسیار بالاست و رقم آن ۱۸.۵ است.

نرخ بیکاری قشر تحصیلکرده کشور اعلام شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد ساز و کار برای استفاده بیشتر از نظرات نخبگان در مسیر توسعه کشور شد و گفت: امروز یکی از معضلات جامعه این است که بیکاری در میان قشر تحصیلکرده بسیار بالاست و رقم آن ۱۸.۵ است.
نرخ بیکاری قشر تحصیلکرده کشور اعلام شد

دانلود فیلم خارجی