نخست‌وزیر نروژ به تهران می‌آید

نخست‌وزیر نروژ به تهران می‌آید

وزیر خارجه دعوتنامه حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان از نخست‌وزیر نروژ برای سفر به ایران را تقدیم وی کرد.

نخست‌وزیر نروژ به تهران می‌آید

(image)

وزیر خارجه دعوتنامه حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان از نخست‌وزیر نروژ برای سفر به ایران را تقدیم وی کرد.
نخست‌وزیر نروژ به تهران می‌آید

فانتزی