نخبگان و دغدغه سربازی و کار

نخبگان و دغدغه سربازی و کار
جلال الدین صدری، متولد سال ١٣٦٦ است، مدرک کارشناسی خود را در رشته برق قدرت دریافت کرده و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات فارغ التحصیل شده و دوره های مختلف مدیریت را نیز در مقاطع مختلف گذرانده است. این نخبه دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون هشت اختراع به ثبت رسانده و بیش از پنجاه مقاله علمی پذیرفته شده بین المللی و ملی داشته است. به واسطه اختراعات و مقالات، در جشنواره ها و کنفرانس های مختلف علمی و پژوهشی بین المللی و ملی حضور داشته و مقام های مختلفی کسب کرده است. جلال الدین صدری علاوه بر ارائه …

نخبگان و دغدغه سربازی و کار

جلال الدین صدری، متولد سال ١٣٦٦ است، مدرک کارشناسی خود را در رشته برق قدرت دریافت کرده و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات فارغ التحصیل شده و دوره های مختلف مدیریت را نیز در مقاطع مختلف گذرانده است. این نخبه دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون هشت اختراع به ثبت رسانده و بیش از پنجاه مقاله علمی پذیرفته شده بین المللی و ملی داشته است. به واسطه اختراعات و مقالات، در جشنواره ها و کنفرانس های مختلف علمی و پژوهشی بین المللی و ملی حضور داشته و مقام های مختلفی کسب کرده است. جلال الدین صدری علاوه بر ارائه …
نخبگان و دغدغه سربازی و کار

خرید بک لینک

موزیک سرا