نجات بخش پرسپولیس روی نیمکت

نجات بخش پرسپولیس روی نیمکت
گادوین منشا که گل دوم و تساوی پرسپولیس مقابل الاهلی را به ثمر رساند، در ابتدای بازی نیمکت نشین بود اما در نهایت با زدن گل دوم سرخپوشان نجات بخش تیمش شد.

منبع:مشرق
آخرین ارسالهای این خبرنگار
نجات بخش پرسپولیس روی نیمکت – شهریور ۱, ۱۳۹۶ پوتین سفیرروسیه رادرآمریکامنصوب کرد – شهریور ۱, ۱۳۹۶ ترس کارگردان«ماجرای نیمروز»از شعبان بی مخ ها – شهریور ۱, ۱۳۹۶ لگدهای سلبریتی هابرپیکره بی جان تئاتر – شهریور ۱, ۱۳۹۶ زدوبندامیداصلاح طلبان را بی آبرومی کند – شهریور ۱, ۱۳۹۶ فرمانده اقتصادی کیست؟ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ تراژدی دردناک بی عدالتی در قبال نخبگان بورسیه! – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه وطن امروز۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه کیهان۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه جوان۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه جهان صنعت۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه تفاهم ۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه تجارت۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه ایران۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه …

نجات بخش پرسپولیس روی نیمکت

گادوین منشا که گل دوم و تساوی پرسپولیس مقابل الاهلی را به ثمر رساند، در ابتدای بازی نیمکت نشین بود اما در نهایت با زدن گل دوم سرخپوشان نجات بخش تیمش شد.

منبع:مشرق
آخرین ارسالهای این خبرنگار
نجات بخش پرسپولیس روی نیمکت – شهریور ۱, ۱۳۹۶ پوتین سفیرروسیه رادرآمریکامنصوب کرد – شهریور ۱, ۱۳۹۶ ترس کارگردان«ماجرای نیمروز»از شعبان بی مخ ها – شهریور ۱, ۱۳۹۶ لگدهای سلبریتی هابرپیکره بی جان تئاتر – شهریور ۱, ۱۳۹۶ زدوبندامیداصلاح طلبان را بی آبرومی کند – شهریور ۱, ۱۳۹۶ فرمانده اقتصادی کیست؟ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ تراژدی دردناک بی عدالتی در قبال نخبگان بورسیه! – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه وطن امروز۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه کیهان۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه جوان۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه جهان صنعت۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه تفاهم ۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه تجارت۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه ایران۹۶/۶/۱ – شهریور ۱, ۱۳۹۶ صفحه نخست روزنامه …
نجات بخش پرسپولیس روی نیمکت