نتایج نهایی انتخابات خبرگان رهبری درتهران

نتایج نهایی انتخابات خبرگان رهبری درتهران اعلام شد.