نتایج شمارش آراء مجلس خبرگان رهبری در شهرستان قرچک استان تهران

نتایج شمارش آراء مجلس خبرگان رهبری در شهرستان قرچک استان تهران اعلام شد.