نتایج اولیه انتخابات مجلس در مشهد مشخص شد

با اعلام وزارت کشور نتایج اولیه انتخابات مجلس در مشهد مشخص شد.