نتانیاهو خیانت کشورهای عربی در سرکوب انتفاضه را فاش کرد

نتانیاهو خیانت کشورهای عربی در سرکوب انتفاضه را فاش کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرد که کشورهای عربی در سرکوب انتفاضه که او آن را «کاهش موج خشونت» نامید همکاری کرده‌اند.

نتانیاهو خیانت کشورهای عربی در سرکوب انتفاضه را فاش کرد

(image)

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرد که کشورهای عربی در سرکوب انتفاضه که او آن را «کاهش موج خشونت» نامید همکاری کرده‌اند.
نتانیاهو خیانت کشورهای عربی در سرکوب انتفاضه را فاش کرد

car