نتانیاهو: برخی کشورهای عربی به اسرائیل به چشم همپیمانی علیه ایران و داعش نگاه می‌کنند

نتانیاهو: برخی کشورهای عربی به اسرائیل به چشم همپیمانی علیه ایران و داعش نگاه می‌کنند

 نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با رئیس جمهور یونان گفت: برخی از کشورهای عربی فهمیده‌اند که اسرائیل دشمن آن‌ها نیست.

نتانیاهو: برخی کشورهای عربی به اسرائیل به چشم همپیمانی علیه ایران و داعش نگاه می‌کنند

(image)

 نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با رئیس جمهور یونان گفت: برخی از کشورهای عربی فهمیده‌اند که اسرائیل دشمن آن‌ها نیست.
نتانیاهو: برخی کشورهای عربی به اسرائیل به چشم همپیمانی علیه ایران و داعش نگاه می‌کنند

خرید بک لینک