نباید هیچ مسلمانی در خاک آلمان حضور داشته باشد

نباید هیچ مسلمانی در خاک آلمان حضور داشته باشد

هواداران حزب راست افراطی‌ آلمان با برپایی تظاهراتی در پایتخت این کشور نسبت به روند حضور مهاجران مسلمان در خاک‌ آلمان هشدار دادند.

نباید هیچ مسلمانی در خاک آلمان حضور داشته باشد

(image)

هواداران حزب راست افراطی‌ آلمان با برپایی تظاهراتی در پایتخت این کشور نسبت به روند حضور مهاجران مسلمان در خاک‌ آلمان هشدار دادند.
نباید هیچ مسلمانی در خاک آلمان حضور داشته باشد

خرید بک لینک

پرس نیوز