نباید از سکوت مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل تعجب کرد

نباید از سکوت مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل تعجب کرد

​معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر با بیان اینکه بسیاری از سلاح‌هایی که در جنگ بحرین علیه مسلمانان به کار گرفته شد،‌ اهدایی آمریکا و صهیونیست بود، گفت: با توجه به این مسئله نباید از سکوت مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل تعجب کرد.

نباید از سکوت مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل تعجب کرد

(image)

​معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر با بیان اینکه بسیاری از سلاح‌هایی که در جنگ بحرین علیه مسلمانان به کار گرفته شد،‌ اهدایی آمریکا و صهیونیست بود، گفت: با توجه به این مسئله نباید از سکوت مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل تعجب کرد.
نباید از سکوت مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل تعجب کرد

خرید اکانت vpn kerio

دانلود آهنگ جدید