نامه بشار اسد به دبیرکل سازمان ملل

نامه بشار اسد به دبیرکل سازمان ملل

رئیس جمهور سوریه در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل با استقبال از ابراز خشنودی بان کی مون ، دبیر کل سازمان ملل از آزادی شهر تدمر به دست ارتش سوریه و همپیمانان آن خواهان تلاش بیش تر نهادهای وابسته به این سازمان برای بازسازی شهر تدمر شد.

نامه بشار اسد به دبیرکل سازمان ملل

(image)

رئیس جمهور سوریه در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل با استقبال از ابراز خشنودی بان کی مون ، دبیر کل سازمان ملل از آزادی شهر تدمر به دست ارتش سوریه و همپیمانان آن خواهان تلاش بیش تر نهادهای وابسته به این سازمان برای بازسازی شهر تدمر شد.
نامه بشار اسد به دبیرکل سازمان ملل

پرس نیوز

ابزار رسانه