نارضایتی امام جمعه یزد از فاصله دانشگاه و حوزه علمیه در استان/ نارضایتی از نحوه اطلاع رسانی برخی جریانات در این سفر

رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به استان یزد نشست های مختلفی را برگزار کرد که این سفر نیز همراه با حاشیه هایی بود.