ناراحتی گیگز از انتخاب مورینیو به عنوان سرمربی

ناراحتی گیگز از انتخاب مورینیو به عنوان سرمربی

خبرگزاری ایندیپندنت مدعی شد که رایان گیگز از انتخاب ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی منچستریونایتد بسیار ناراحت است و گفته می‌شود که آقای خاص قصد برکناری گیگز را دارد.

ناراحتی گیگز از انتخاب مورینیو به عنوان سرمربی

(image)

خبرگزاری ایندیپندنت مدعی شد که رایان گیگز از انتخاب ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی منچستریونایتد بسیار ناراحت است و گفته می‌شود که آقای خاص قصد برکناری گیگز را دارد.
ناراحتی گیگز از انتخاب مورینیو به عنوان سرمربی

اسکای نیوز