ناتو با عبرت گرفتن از نبرد عراق نباید وارد سوریه شود

ناتو با عبرت گرفتن از نبرد عراق نباید وارد سوریه شود

وزیر دفاع سابق آمریکا در سخنانی گفت: «خاورمیانه منطقه‌ای بسیار پهناور و گسترده با اختلاف‌های زیاد و عناصر غیر قابل کنترل است و ناتو نمی‌تواند آن‌ها را برطرف کند.»

ناتو با عبرت گرفتن از نبرد عراق نباید وارد سوریه شود

(image)

وزیر دفاع سابق آمریکا در سخنانی گفت: «خاورمیانه منطقه‌ای بسیار پهناور و گسترده با اختلاف‌های زیاد و عناصر غیر قابل کنترل است و ناتو نمی‌تواند آن‌ها را برطرف کند.»
ناتو با عبرت گرفتن از نبرد عراق نباید وارد سوریه شود

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان