ناتوانی آمریکا در عزل «اسد» اروپا را سرخورده کرده

ناتوانی آمریکا در عزل «اسد» اروپا را سرخورده کرده

خبرگزاری انگلیسی رویترز از قول برخی منابع دیپلماتیک نوشته کشورهای اروپایی از عدم موفقیت آمریکا در عزل رئیس‌جمهور سوریه سرخورده شده‌اند.

ناتوانی آمریکا در عزل «اسد» اروپا را سرخورده کرده

(image)

خبرگزاری انگلیسی رویترز از قول برخی منابع دیپلماتیک نوشته کشورهای اروپایی از عدم موفقیت آمریکا در عزل رئیس‌جمهور سوریه سرخورده شده‌اند.
ناتوانی آمریکا در عزل «اسد» اروپا را سرخورده کرده

خرید بک لینک

تلگرام