میزان قرابت دیدگاه رهبری و برخی مسئولان نسبت به جوان مومن انقلابی تعجب‌آور است!

میزان قرابت دیدگاه رهبری و برخی مسئولان نسبت به جوان مومن انقلابی تعجب‌آور است!

دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی عضو دفتر تحکیم وحدت گفت: میزان قرابت دیدگاه رهبری و برخی مسئولان نسبت به جوان مومن انقلابی تعجب آور است؛ ای کاش روحانی باور داشت که جوانان مومن انقلابی دلسوز نظام، دلسوز دولت یازدهم نیز هست و از این ظرفیت بهره می‌برد.

میزان قرابت دیدگاه رهبری و برخی مسئولان نسبت به جوان مومن انقلابی تعجب‌آور است!

(image)

دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی عضو دفتر تحکیم وحدت گفت: میزان قرابت دیدگاه رهبری و برخی مسئولان نسبت به جوان مومن انقلابی تعجب آور است؛ ای کاش روحانی باور داشت که جوانان مومن انقلابی دلسوز نظام، دلسوز دولت یازدهم نیز هست و از این ظرفیت بهره می‌برد.
میزان قرابت دیدگاه رهبری و برخی مسئولان نسبت به جوان مومن انقلابی تعجب‌آور است!

خرید vpn نکست

فانتزی