موگرینی: ترکیه پایبندی خود را به آزادی بیان نشان دهد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، گفت: روابط اتحادیه اروپا با ترکیه پیچیده است.