موفق شدن در حفظ قرآن نیازمند انگیزه و پشتکار است/ آینده خوبی برای حافظین قرآن مشهد پیش بینی می‌کنم

موفق شدن در حفظ قرآن نیازمند انگیزه و پشتکار است/ آینده خوبی برای حافظین قرآن مشهد پیش بینی می‌کنم

نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تهران در توصیه به کسانی که علاقمند به حفظ قرآن هستند، گفت: کار حفظ قرآن کاری طولانی است و موفق شدن در این حوزه نیازمند انگیزه، پشتکار و زمینه فرد در زمینه حفظ قرآن است.

موفق شدن در حفظ قرآن نیازمند انگیزه و پشتکار است/ آینده خوبی برای حافظین قرآن مشهد پیش بینی می‌کنم

(image)

نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تهران در توصیه به کسانی که علاقمند به حفظ قرآن هستند، گفت: کار حفظ قرآن کاری طولانی است و موفق شدن در این حوزه نیازمند انگیزه، پشتکار و زمینه فرد در زمینه حفظ قرآن است.
موفق شدن در حفظ قرآن نیازمند انگیزه و پشتکار است/ آینده خوبی برای حافظین قرآن مشهد پیش بینی می‌کنم

عکس