موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهردر تولید جاذب‌های امواج الکترومغناطیس

موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهردر تولید جاذب‌های امواج الکترومغناطیس

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر موفق به تولید نانوکامپوزیتی شده‌اند که قادر است همزمان امواج الکترومغناطیس راداری و مادون‌قرمز حرارتی را با کارایی با جذب نماید. این جاذب نانوکامپوزیتی می‌تواند کاربردهای بسیاری در صنایع نظامی، هوافضا و پزشکی داشته باشد.

موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهردر تولید جاذب‌های امواج الکترومغناطیس

(image)

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر موفق به تولید نانوکامپوزیتی شده‌اند که قادر است همزمان امواج الکترومغناطیس راداری و مادون‌قرمز حرارتی را با کارایی با جذب نماید. این جاذب نانوکامپوزیتی می‌تواند کاربردهای بسیاری در صنایع نظامی، هوافضا و پزشکی داشته باشد.
موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهردر تولید جاذب‌های امواج الکترومغناطیس

خبرگزاری اصفحان