موضع مسکو در خصوص جولان با قطعنامه‌های شورای امنیت هماهنگ است

موضع مسکو در خصوص جولان با قطعنامه‌های شورای امنیت هماهنگ است

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که موضع مسکو در خصوص بلندی‌های جولان تغییری نکرده است و با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هماهنگ است.

موضع مسکو در خصوص جولان با قطعنامه‌های شورای امنیت هماهنگ است

(image)

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که موضع مسکو در خصوص بلندی‌های جولان تغییری نکرده است و با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هماهنگ است.
موضع مسکو در خصوص جولان با قطعنامه‌های شورای امنیت هماهنگ است

بک لینک رنک 6

روزنامه قانون