موشک‌های کره شمالی ژاپن را به حالت آماده‌باش درآورد

موشک‌های کره شمالی ژاپن را به حالت آماده‌باش درآورد

وزارت دفاع ژاپن از آماده‌باش ارتش این کشور برای مقابله با هر شلیک احتمالی موشک از سوی کره شمالی خبر داد.

موشک‌های کره شمالی ژاپن را به حالت آماده‌باش درآورد

(image)

وزارت دفاع ژاپن از آماده‌باش ارتش این کشور برای مقابله با هر شلیک احتمالی موشک از سوی کره شمالی خبر داد.
موشک‌های کره شمالی ژاپن را به حالت آماده‌باش درآورد