موسیقی متن فیلم «ایستاده در غبار» آلبوم می‌شود

موسیقی متن فیلم «ایستاده در غبار» آلبوم می‌شود

آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به همت حبیب خزایی‌فر به زودی منتشر می‌شود.

موسیقی متن فیلم «ایستاده در غبار» آلبوم می‌شود

(image)

آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به همت حبیب خزایی‌فر به زودی منتشر می‌شود.
موسیقی متن فیلم «ایستاده در غبار» آلبوم می‌شود

پرس نیوز