موج جدید حملات عربستان به یمن/ غیرنظامیان قربانیان اصلی حملات گسترده‌

موج جدید حملات عربستان به یمن/ غیرنظامیان قربانیان اصلی حملات گسترده‌

با شکست مذاکرات صلح یمن در کویت و برآورده نشدن خواسته‌های عربستان، این کشور حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف یمن به ویژه پایتخت و شهرهای شمالی آغاز کرده است.

موج جدید حملات عربستان به یمن/ غیرنظامیان قربانیان اصلی حملات گسترده‌

(image)

با شکست مذاکرات صلح یمن در کویت و برآورده نشدن خواسته‌های عربستان، این کشور حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف یمن به ویژه پایتخت و شهرهای شمالی آغاز کرده است.
موج جدید حملات عربستان به یمن/ غیرنظامیان قربانیان اصلی حملات گسترده‌