مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن

مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن

مهلت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن موجود در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران جهت «نقل و انتقال و هبه» و همچنین مهلت استفاده از اوراق به منظور دریافت تسهیلات مسکن اعلام شد.

مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن

(image)

مهلت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن موجود در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران جهت «نقل و انتقال و هبه» و همچنین مهلت استفاده از اوراق به منظور دریافت تسهیلات مسکن اعلام شد.
مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن

پرس نیوز