مهر انتخابات باید در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات زده شود

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام کرد که باید مهر انتخابات در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابت زده شود.