منچستر ۱۰ نفره مغلوب وست‌بروم شد

شاگردان فان‌خال بعد از ۲ هفته پیروزی متوالی مقابل وست‌برومویچ نتیجه را واگذار کردند.