منصوریان: نمی‌گذارم کاری که با حجازی کردند را با من بکنند

منصوریان: نمی‌گذارم کاری که با حجازی کردند را با من بکنند

این روزها حال منصوریان و باشگاه استقلال مساعد نیست. منصوریان پس از سالها به آرزویش رسید و به عنوان سرمربی استقلال معرفی شد.

منصوریان: نمی‌گذارم کاری که با حجازی کردند را با من بکنند

(image)

این روزها حال منصوریان و باشگاه استقلال مساعد نیست. منصوریان پس از سالها به آرزویش رسید و به عنوان سرمربی استقلال معرفی شد.
منصوریان: نمی‌گذارم کاری که با حجازی کردند را با من بکنند

car