منصوریان: از نتیجه بسیار راضی هستم

منصوریان: از نتیجه بسیار راضی هستم
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: از نتیجه بازی بسیار راضی هستیم و به این سه امتیاز بسیار نیاز داشتیم.

منصوریان: از نتیجه بسیار راضی هستم

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: از نتیجه بازی بسیار راضی هستیم و به این سه امتیاز بسیار نیاز داشتیم.
منصوریان: از نتیجه بسیار راضی هستم