منسوجاتی که تجهیزات الکترونیکی را شارژ می‌کنند

منسوجاتی که تجهیزات الکترونیکی را شارژ می‌کنند

محققان دانشگاه امیرکبیر در حال توسعه تولید منسوجی هستند که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند تا بتوان از آن برای شارژ تجهیزات میکروالکترونیک قابل پوشیدنی بهره گرفت.

منسوجاتی که تجهیزات الکترونیکی را شارژ می‌کنند

(image)

محققان دانشگاه امیرکبیر در حال توسعه تولید منسوجی هستند که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند تا بتوان از آن برای شارژ تجهیزات میکروالکترونیک قابل پوشیدنی بهره گرفت.
منسوجاتی که تجهیزات الکترونیکی را شارژ می‌کنند

روزنامه قانون