ملک سلمان به مسکو می‌رود

ملک سلمان به مسکو می‌رود

سفیر روسیه در عربستان اعلام کرد که بزودی شاه سعودی عازم سوریه میشود اما این مسئله نیازمند تدارکات مقدماتی است و این مقدمات هنوز فراهم نشده است.

ملک سلمان به مسکو می‌رود

(image)

سفیر روسیه در عربستان اعلام کرد که بزودی شاه سعودی عازم سوریه میشود اما این مسئله نیازمند تدارکات مقدماتی است و این مقدمات هنوز فراهم نشده است.
ملک سلمان به مسکو می‌رود

خرید vpn سرور آمریکا

باران فیلم