ملاقات کاردار ایران با ایرانیان بازداشت شده در کویت

ملاقات کاردار ایران با ایرانیان بازداشت شده در کویت

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که کاردار ایران با ایرانیانی که توسط گارد ساحلی کویت بازداشت شده بودند ملاقات کرده و از آخرین وضعیت آنها مطلع شد.

ملاقات کاردار ایران با ایرانیان بازداشت شده در کویت

(image)

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که کاردار ایران با ایرانیانی که توسط گارد ساحلی کویت بازداشت شده بودند ملاقات کرده و از آخرین وضعیت آنها مطلع شد.
ملاقات کاردار ایران با ایرانیان بازداشت شده در کویت

تکست آهنگ